بیست و دوم اسفند ۱۳۸۶

سوسویی از تاریخ بوشهر

     دوشنبه 14 فروردین

برطبق تلگراف واصله از بوشهر در تاریخ 29 اسفند  استخراج ارا حوزه انتخابیه بوشهر توابع 28 اسفند خاتمه یافت واز 21886 ورقه ارا ماخوذ اقای میرزا شگرالله خان صفوی مدیر روز نامه کوشش به اکثریت 20793رای واقای حاج محمد رضای بهبهانی به اکثریت 30667 رای به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند

شنبه 21 فروردین

در تاریخ 17 فروردین ماه قبل از ظهر مسافرین کشتی استایو لار یس که امریکایی  وانگلیس  ودانمارکی بو.دند در بوشهر پیاده شده و قریب دو ساعت در بهمن روی شهر وگردش نمودند به کشتی مراجعت کردند ودو نفر فرانسوی از مسافرین کشتی مزبور به طرف شیراز رفتند وکشتی 5 ساعت ونیم بعد از ظهر برای بصره حرکت نمود 12سیاح فرانسوی نیز که شش خانم وشش مرد  هستند با کشتی تجارتی دیروز غروب وارد ودر مهمانخانه کازرون منزل نموده عازم شیراز هستند شنبه 10خرداد

به طوری که از بوشهر خبر میدهند حکمران بنادر برای سرکشی به بنادر جنوب واقعه در ساحل خلیج فارس وسایر شهرهای .......

دوشنبه 19 خرداد

ریگ – انجمن تربیت بدنی در حکومتی تشکیل مقداری وجوه جمع اوری گردید

چهارشنبه 21 خرداد

بوشهر – کشتی شاهرخ دیشب وارد مقداری قند وشکر وچای قاچاقی که ضبط شده بود به گمرک تحویل داد

سه شنبه 27خرداد

مناقضه برای ساختن فانوس دریایی در بوشهر وکیش

1-     فانوس بحری وهوایی در کنار میدان طیاره بوشهر که خصائل کلی ان عبارتست از چراغ دوار بابرق ساده

2-     بردنور در حالت معمولی بیست پنج مایل بحری

روشنی با چراغ الکتریک به قوه 1500 وات

دارای یک دستگاه تعویض اتوماتیک {به محض انکه چراغ اصلی سوخته شود چراغ یدکی دومی جای انرا بگیرد

 چراغ راه فوقانی به قوه 250وات – جنس فانوس از برنز با دربهای مربوط به ان

برج ان اهنی وبه بلندی 24 متر

ئدارای صحفه تقسیم الکتریک علاوه برانچه لازمه کار عادی فانوس است دولامپ برای چراغ بلایی ودو لامپ برای چراغ اصلی ودو سری جاروب موتور و ده فوز....ل  تابلوونیز دو شیشه چراغ بلور یدکی پیش بینی میشود

دو دستگاه الکتروژن که نفت سفید مصرف کرده یکی به قوه 12-10 کیلووات در {1000} تا{1200}دور با تابلوهای لازمه وادوات مربوطه   

پیشنهاددهندگان باید تا شهریور پیشنهاد خود را در محمره به دفتر فرماندهی قوای بحری جنوب تسلیم نمایند پیشنهادات باید مربوط باشد به تحویل فانوسها که کاملا  ساخته وبه کار انداخته باشند ونیز ابنیه که جهت مراقبین ومحل موتور برق لازم است کاملا پیش بینی شده باشد پیشنهاددهندگان هر یک بایستی بنام قوای بحری جنوب 20000 ریال در بانک ملی ایران شعبه محمره به ودیعه بگذارند ودر صورتی که مناقضه بنام شده وحاضر برای قرداد نشد به نفع قوای مجریه مبلغ مذکور ضبط خواهد شد

5شنبه 19 تیرماه

اخبار ولایات جنوب مخصوصا بوشهر هوا خیلی شدید گرم است

1شبه 12 مرداد

بوشهر – هوا به شدت گرم از قرار مذکور در هفته گذشته 5 نفر از گرما تلف شده اند

سه شنبه 21مرداد  

در هفته قبل یک جهاز شراعی با چند نفر به طور قاچاق میخواستند بدون جواز مسافرت از دیلم به کویت بروند چون جواز مسافرت نداشتند در جهاز انها تفتیش نمودند مقداری اسکناس که می خواستند برای خرید ببرند کشف شده است انها را ضبط نموده اند نا خدایان واجزاء کشتی تحت تعقیب میباشند

و همچنین از دیلم اطلاع میدهند که مدیر گمرک اطلاع حاصل  

مینماید که یک جهاز قاچاق در لیلتین وارد به مامور ین سرحدی دستور تعقیب داده در نتیجه مامورین 19 دله شکر در کوه کنارک یک فرسخی شرقی قریه لیلین کشف وبه اداره گمرک دیلم تحویل میدهند ونیز یک جهاز حامل 18 گونی چای وقماش وشکر در عبدالله پایین نموده اند ومورد تعقیب واقع گردیده است  

از بوشهر خبر میدهند روز 5شنبه 19 تیرماه طرف صبح یک نفر جوان محمد نامی برای شنا در دریای قبله بوشهر با یک نفر دیگر رفته بودند در موقعیکه مشغول به شناوری بودند یک جانور دریایی موسوم به کوس که یک قسم نهنگ میباشد به محمد مزبور تصاددم وران مشارلیه را طعمه خود نموده تمام گوشت ران او را بلعیده که دریا را خونین مینماید محمد فوق الذکر بیچاره از تلاش جان شناوری خودش را به ساحل میرساند به محض رسیدن به ساحل نگاه به ران خود مینماید در اثر زیاد رفتن  خون فوری فوت مینماید

5شنبه 23 مرداد

 دیشب چند فقره زلزله حادث ولی اسیبی نرسانده است هوا به شدت گرم است

شنبه 25 مرداد

از بوشهر اطلاع میدهند که در تاریخ 15 خرداد ماه در بندر کلات یک جهاز قاچاق که حامل 232 گونی قند و18 بسته قماش و4صندوق چای و3 صندوق پارچه ابریشم مصنوعی بوده مستحفظین سرحدی جهاز مزبور را دستگیر ودر روز 19 خرداد جهاز و اموال ان به لنگه وارد وبه اداره گمرک لنگه به بنادر جزء برای تفتیش رفته بودند به وسیله .........تمتم خبر درباره قاچاق است

29 مرداد 4شنبه

بوشهر – دو نفر مهندس مامور بانک فلاحتی وارد چاهای ان بندر را معاینه واظهار داشتند که ممکن است ارتزین حفر نمایند

دوشنبه دهم شهریور

شرکت بندر سازی هلندی به مناسبت سال تولد ملکه هلند مجلس جشنی منعقد و محوطه مقابل اداره بندر را با تمثال مبارک همایونی وبیرق های ایران مزین ودر خاتمه به هزار دویست نفر عملجات بپاکت شیرینی تقسیم نمودند محترمین محلی به روسای ادازرات نیز دعوت داشتند

شنبه 15 شهریور

طبق راپورت واصله از بوشهر سفیر کبیر دولت ژاپون بادونفر از همراهان خود به قصد عزیمت به طهران به وسیله کشتی وارد بوشهر شده ودر مدت توقف از طرف ریاست گمرکات ومالیه بنادر جنوب از مشارلیه پذیرایی به عمل امد

1شنبه 30شهریور  

 مقالهای بنام کنار دریا به قلم دکتر فرهی از بندر بوشهر چاپ شده است   

4 شنبه 16مهر

 

اقای علی نقی صحت زاده از طرف وزارت معارف به سمت ریاست معارف بوشهر تعیین گردیده است

شنبه 20مهر

چون مدتی قانون دوره اول اطاق تجارت بوشهر منتفی شده بود برحسب پیشنهاد اداره کل تجارت وتصویب هیئت دولت 9نفر از اقایان ذیل

1- کربلایی غلام برازجانی 2- سید عبدالرسول کازرونی 3-مهدی تیمسار 4-حاج علی شیرازی کشمیری  5- عبدالرسول چوبک 6-حاج محمد باقر بهبهانی 7-حاج محمد علی برکت 8-سید علی گلشنی 9-سید محمد طباطبایی –از بین منتخبین درجه اول به عضویت اطاق تجارت بوشهر انتخاب گردید و روز 6/7/14 اولین جلسه اطاق تجارت مزبور از طرف حکمران بنادر جنوب مفتوح واقایان ذیل 1-سید علی گلشنی رئیس 2- مهدی تیمسار نایب رئیس 3 – محمد طباطبایی منشی  وتحویل دار برای هیئت رئیسه اطاق تجارت بوشهر تعیین شد ند

5شنبه 24/مهر

بوشهر دیشب در ساعت 8/35 به طول 30 ثانیه زلزله شدیدی شد ولی خسارتی وارد نیاورد –برازجان زلزله شدیدی حادث اسیبی وارد نیاورد

شنبه 4ابان

بوشهر از ساعت 4بهد از ظهر تا کنون هفت وهشت زلزله خفیف وسخت واقع ولی خرابی وصدمه ای وارد نیاورد

3شنبه 6ابان

از دیشب تا امروز غروب هفت مرتبه زلزله حادث ولیکن خرابی وصدمهایی وارد نیاورد

شنبه 17ابان 1314

ساختمان مریض خانه که دو ماه قبل به وسیله شرکت هلندی ساختمان بندی وشروع شد انجام واثاثیه ولوازم ان خریداری شد فعلا مشغول ترتیب وتنظیم اطاق های ان میباشد

2شنبه 19ابان

طبق راپورت واصله از بوشهر در اثر زلزله شدیدی که چند روز قبل واقع شد در اهرم به مسافت 8فرسنگی بوشهر واقع است زلزله خیلی سخت واقع  شده بطوری که کوهی که در حوالی ان واقع ومعروف به کوه {بیر.می }در اثر زمین لرزه تر کیده وتخته سنگهای بزرگ از کوه سرازیر وپرتاب شده است ودر اثر صدای مهیب ان اهالی دچار وحشت گردیدند وچند روز نیز از قله کوه مزبور دود وبخار متصاعد میشد

وبه قرار ی که اظهار میشود کوه مزبور دارای مواد معدنی از قبیل گوگرد میباشد علاوه براینکه از این کوه ابی خارج میشود که خیلی گرم واز شدت گرمی وحرارت نمیتوان به ان نزدیک شد وبوی گوگرد هم می دهد اب مز بور پس از طی مسافتی ملول شده واز طرف اهالی محل   عمیقی ترتیب دادند که اب در انجا محفوظ می گردد محل مزبور موسوم به { اوبا } میباشد وغالبا اشخاص مریض به ان محل رفته وشست شوی مینمابند وبطوری که به تجربه رسیده اب ان برای اغلب امراض موثر ونافع میباشد..................................................................................شنبه 24 ابان بوشهر زلزله بی خطری واقع خسارتی نداشته است

1شنبه 2 اذر

مقارن ظهر دو مرتبه زلزله حادث وهوا ابر ومستعد بارندگی است

5شنبه 3اذر

اقای اردلان حکمران لرستان به حکومت بوشهر ومضافات در روز شنبه 3/9/14به مقر ماموریت خود وارد ومشغول کار شدند

اقای احمد جدی مدعی العموم کاشان به سمت مدعی العموم بوشهر منصوب روز یکشنبه 2/9/14 وارد ومشغمل انجام وظیفه محول گردید

در اثر بارندگی زیاد در بین راه بوشهر وبرازجان حمل ونقل پست ها ومال التجاره وایاب وذهاب مسافرین تا اندازهای معوق وروز 2/9/14اتومبیل باری که در راه مذکور عبور مینمود با شخص راه گذار تصادم مشارلیه را شدیدا مجروع ومشرف به هلاکت است

5شنبه 20اذر

ورود وزیر امور خارجه هند در تاریخ 19 اذر به بوشهر وحکمران عده از اقایان تجار ومحترمین به کشتی وی برای ملاقات  وفردا حرکت به خرمشهر

شنبه 22 اذر

از بوشهر خبر می دهند دوشب قبل ساعت 11 مامورین شهربانی در نزدیکی اداره ارتش مرکزی با یک نفر از اصناف بوشهر تصادف میکنند که با الاغ که حامل مقداری قماش قاچاق بوده او را دستگیر وبا الاغ واموال به شهربانی میبرند وقضیه تحت تعقیب است

 5شنبه 27اذر

 نظر به اینکه موضوع ایاب وذهاب مسافرین وتقل وانتقال پست بنادر خلیج فارس مورد توجه تجار جنوب واطاق تجارت بوشهر قرار گرفته بود اخیرا از طرف اعضای اطاق تجارت مزبور وتجار جنوب به منظور ساختمان 10فروند کشتی بخاری {موتور بحری } تصمیم گرفته شده و شرکتی با سرمایه اقایان تجار مذکور تشکیل گردیدند کشتی های مزبور برای ایاب وذهاب از بندر عباس تا خرمشهر دایر وبکار اندازند  مقدمات تشکیل این شرکت فراهم گردید تا پس از ثبت اساسنامه ان وانتخاب هیئت مدیره شروع به کار کنند...........

روزنامه اطلاعات 4شنبه 10دی ماه 1314              

اولین مسابقه فو تبال در برازجان .

از برازجان خبر میدهند چند روز قبل اولین مسابقه فوتبال به عمل امد بر حسب دعوتی که از طرف نماینده دبستان فرخی وکلوب تمدن به عمل امد ه بود تمام روسای ادارات دولتی ومعارف شهر در میدان مسابقه حاضر وعده ای تماشاچی نیز از مرد وزن حضور داشتند سپس بین محصلین دبستان فرخی وبین اعضای کلوپ تمدن برازجان فو تبال شروع گردید مسابقه مزبور 2ساعت امتداد وبالاخره هیچ یک از انها

فایق نشدند پس از خاتمه محصلین دبستان فرخی سرود ملی جشن مزبور خاتمه یافت ................

 

شنبه سیزدهم دیماه

برازجان از حکومت باحضور روسای ادارات وخانمهایشان نطقی مبنی بر ترقی وتعادل وتربیت نسوان و پیشرفت منظورمقدس دولت ایراد وکمال خوشوقتی استقبال نموده وپس از صرف چای وشیرینی مجلس به سلامتی ذات اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران خاتمه یافت

بوشهر – مقارن غروب 29/9/14 زلزله حادث شد با این که وقوع ان در اثناء بارانهای ممتد از این لحاظ اهالی مشوش شدند ولی اسیبی وارد نیاورد

روز اول دی ماه در کنار ساحل گمرک بوشهر صندوق بزرگی که محتوی ان دو تومبیل سواری بود از کشتی به دریا افتاد وبه اب فرو رفت در ضمن سقوط با یک نفر جاشو تصادم بر مشارلیه سخت کوبید فی الفور مقتول گردید پس از تحقیقات لازمه از طرف مدعی العموم ودکتر قانونی اجازه دفن میت صادر گردید

اخیرا در قسمت جوازهای عمامه تجدید نظر به عمل امده به عده محدودی که طبق مقرارت استحقاق داشتند اجازه تسلیم و بقیه به کلاه ولباس عمومی مبدل گردیدند......

شنبه 20 دی ماه

 بوشهر دیروز مقدار زیادی کلاه زنانه وارد گمرک بوشهر شد بر اثر تقاضای اهالی مقداری از ان باز و در حدود احتیاجات بین اهالی به فروش رسید..........

5شنبه 25 دی ماه

سالن تئاتر یکه مدتها مسدود بود به مناسبت ورود هیئت تئاتر مفتوح وبا حضور حکومت روسئای ادارات واها لی وخانمهایشان حضور داشتند .

چهار شنبه، اول بهمن –

دیلم –مجلس جشنی به مناسبت تربیت نسوان در منزل اقای رئیس تجار منعقد وروئسای دوایر دولتی وبقیه اهالی با خانمهایشان در مجلس مزبور حضور بهم می رسانید ونقطهای جامعی ایراد وتمامی شاگردان دبستان سرودی بنام اعلحضرت همایون شاهنشاهی قرائت سپس مجلس خاتمه یافت ........

5شنبه 5 بهمن

بوشهر –به منظور توزیع گواهی نامه از طرف اداره معارف دردبیرستان سعادت مجلس جشن با شکوهی با حضور کلیه روسا واعضای دوایروتجار ومحترمین ووجوه طبقات مختلف با حضور خانمهایشان که بالغ بر هزار نفر بودند منعقد گردید طبق پروگرامی که از طرف اداره معارف تدوین شده بود اقای حکمران در اطراف ترقیات عصرحاضر نطقی ایراد ومجلس با سرود شاهنشاهی از طرف محصلان وپیش اهنگان خوانده شد افتتاح وپس از عملیات ورزش پیش اهنگی فوق العاده جالب توجهی یکی از خانمهای اموزگار ویکی از محصلان خطابه ای در فواید تربیتوترقی نسوان قرائت نمودند .

دوشنبه 6بهمن

اخبار حاصله از بنادر جنوب مخصوصا بوشهر استقبال اهالی را در جنبش تجدید خواهی وبرداشتن چادر حاکی می باشد از طرف مقامات رسمی وتجار واصناف جشن های گرفته شده است .

سه شنبه 7بهمن

ترقی وتجدد نسوان در بنادر جنوب سیر تکاملی نموده در بوشهر وسایر بنادر خانمها با لباس ساده وکلاه ملبس هسنتد علاوه از اینکه خانمها ی مامورین این ترقی وتربیت نسوان را حسن استقبال نموده اند از خانم های وجوه اهالی ازتجار وکسبه وسایر طبقات نیز با کمال متانت وخور سندی پیرو اصلاحات ومجالس متعدد به شگرانه این نعمت منعقد نموده واهالی تمتم طبقات با خانمهای خود در تمام مجالس حاضر وعموما سپاسگذاری ترقیات  عصر حاضر وسلامت وعظمت سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشایی را از خداوند خواستارند

با تعلیمات حکمران بنادر جنوب واهتمام رئیس معارف بنادر برای تربیت وترقی نسوان کلیه محصلات با یک وضع پسندیده عموما با لباسهای ساده متحدالشکل همه روزه برای تحصیل به دبستان ها حاضر میشوند ---- عصر روز جمعه 19/10/14 از طرف رئیس انجمن بلدیه بوشهر وخانمشان وروسای ومحترمین اهالی وخانمهایشان حضور به هم رسانیده خطابه خانم رئیس بانک ملی بوشهر در محسنات تربیت وترقی نسوان ایراد نمود از طرف حکمذان نیز در تایید وموضوع تجدد تربیت نسوان وترقیات عصر همایون شاهنشاهیشرحی بیان گردید ومجلس به دعای بقای ذات مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی خاتمه یافت......

5شنبه 9بهمن .

 ریگ—جمعیتی از وجوه اهالی به اسم موسس پیشاهنگی بنا به دعوت مدیر دبستان در دبستان گرد امده پس از قرائت لایحه مبنی بر فوایدپیش اهنگی دبستان چند نفر از بین خود برای هیئت مدیریت انتخاب وتحت ریاست مدیر دبستان تشکیل یافته

دوشنبه 13 بهمن

بوشهر – برای توزیع گواهی نامه های محصلین بنادر جنوب جشن مجلل وبا شکوهی در دبیرستان سعادت ان جا منعقد گردید ه است مدعوین که بالغ بر هزار نفر بودند عموما به اتفاق خانم هایشان حضور یافته بودند

بدوا از طرف بعضی از حضار نطقهای مهیجی راجع نهضت معارفی وترقی وتر بیت کشور ایراد وقبل از توزیع جوایز وگواهی نامه ها پیش اهنگها و ورزشکاران ومحصلین به دفیله ونمایش جالب توجه وخواندن سرودهای مختلف مبادرت نموده اند

چهارشنبه 15بهمن

راجع به نصب بی سیم ساحلی عایق اخرین تلگرافی که رسیده اقای {سوه}مشغول نصب دکل های بی سیم بوشهر میباشد  

چهارشنبه 15 ابان1314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              طبق راپورت واصله از بوشهرچند شب قبل یک کشتی ماهی گیری که حامل 2 نفر صیاد بود غرق –ودو نفر ماهیگیر دریا غرق وجسد انها به دست نیامده است دو روز بعد برجسد یک نفر از ماهی گیران در ساحل دریا پیدا شده ان را از دریا بیرون اوردند وپس از معاینه اجازه دفن ان دو صادر گردید جسد یک نفر دیگر تا به حال پیدا نشده است

 طبق راپورت واصله از بوشهر چند شب قبل هنگامی که عده زیادی از واردین در مسافرخانه واقع در بیرون شهر منزل نموده بودند یک مرتبه طبقه بالایی وپاینی عمارت فرو ریخته و7نفر زیر اوار می مانند فورا از طرف اداره شهربانی وبلدیه اقدام جدی برای نجات اشخاص به عمل امده وتا سه ساعت قبل از ظهر بهد مشغول برداشتن خاک وبیرون اوردن اجساد بودند ودر نتیجه 12نفر جسد مرده که 10نفر انها مرد ویک نفر زن و بچه بوده زیر اوار خارج نمودند و5نفر دیگر مجروع شده بودند وپس از معاینه صحی از طرف مدعی العموم اجساد مرد ه ها دفن گردیده ومجروحین برای معالجه به مریض خانه اعزام شدند بلدیه بوشهر پس از وقوع این حادثه به شعبه ساختمان بلدیه دستور داده که تمام ساختمانهایی که احتمال انهدام انها میرود خراب نمایند به جای انه9ا ساختمانهای جدید ومحکم بنا شود       

شنبه 18 بهمن

دو ونیم بعد از ظهر 5شنبه دوم بهمن ماه 1314 مجلس جشن توزیع گواهی نامه ها ی محصلین در دبیرستان سعادت تشکیل عده مدعوین از اقایان وخانمها هشتصد نفر به اضافه محصلین محصلات عده حضار بر دو هزار نفر بالغ می گردیدبدوا برنامه جشن بین حضار توزیع همه واز جریانات اتیه مجلی با خبر گردیدند بعدا جناب اقای اردلان حکمران بنادر جنوب نطقی بلیغ مبنی براهمیت معارف  وعلم وترقیات روز لفزون مملکت وتجدد نسوان ایران فرمودند با خاتمه بیانات موزیک سلام وسرود دوشیزگان با قیام حضار شروع گردید متعاقبا عملیات قشگ پیشاهنگی نمایش داده شد سپس مقاله مسبوطه اقای شهریاری دبیر دبیرستان سعادت ویک خطابه کوچک پر معنی از طرف یکی از محصلات قرائت گردید سرود پیشاهنگان وعملیات ورزشی شروع شد پس از ان خطابه قابل تحصینی به وسیله یک نفر از خانمهای اموزگار قرائت ودر پی اقای رئیس معارف نطقی بیان فرمود در خاتمه جناب اقای اردلان حکمران بنادر گواهی نامه های دوره ابتدایی ومتوسطه وجوایز ونشانهای ورزشکاران را اعطا مجلس با زنده باد اعلیحضرت ومسرت زیاد خاتمه یافت

سه شنبه 21بهمن

یک مهندس برای نقشه برداری واصلاح امور بلدی وارد وشروع به کار نموده است ......

5شنبه 23بهمن

اقای حکمران بنادر پس از بازدید نقاط مختلف وسر کشی به حکومتهاودوایر تابعه شب گذشته به بوشهر باز گشت –اقای رئیس معارف دیروز به طرف تهران عزیمت نمودند ..........

سه شنبه 28بهمن

در میدان فوتبال مدرسه پهلوی بوشهر جشنی تشکیل گردید که عده ای حضار از خانمها واقایان بیش از 1000نفر بود خطا به یک دوشیزه وورزشهای محصلات قابل توجه بود عملیات پیشاهنگی ونطق بلیق اقای رئیس معارف وکنفرانس یکی از دبیران در باب تاسیسات دانشگاهای ملل متمدنه مورد تمجید واقع  شد پیشرفت نهضت بانوان در بوشهر به درجه رسیده که اساسا چادربه سر در شهر وحومه های اطراف دیده نمیشود اهالی در استقبال این تجدد ازشهرهای همسایه گوی سبقت را ربوده اند

چند شب قبل موتور سیکلتی با یک اژان در خیابان پهلوی بوشهر تصادم کرد اژان مزبور فوری حیات را بدرود گفته پس از معاینات لازمه اجازه دفن داده شد مرتکب تحت تعقیب است

بوشهر –زلزله فوق العاده سختی شد وپس از 4دقیقه در ساعت 8/50زلزله خفیف دیگر وقوع یافت ولی بی خطر بود

47شنبه 29بهمن اقای صالح رئیس گمرکات وارد وبلافاصله در اداره مربوطه حاضر ومشغول رسیدگی به امور گمرکی گردید     

1شنبه 10اسفند

دیلم – رئیس مالیه وگمرکات ناحیه ریگ به دیلم وارد وبا تجار دیلم راجع   به شرکت کشتی رانی خلیج مذاکراتی نمود در اثر تشویق رئیس مالیه تجار برای شرکت کشتی رانی حاضر شدند

بوشهر – چهار بعد از ظهر سپهبد وفرمانده لشکر فارس به اتفاق سه سر هنگ وچند نفر افسر دیگر وارد گردیدند در منزل رئیس گمرک مجلس جشنی به مناسبت نهضت بانوان منعقد از طرف حکومت وریاست گمرک ایراد نطق وخطابه گردید مجلس به دعای ذات شاهنشاهی خاتمه یافت

مطلبق دعوتی که از طرف خانم طیبه پیر مرادی واقای پیرمرادی رئیس  بانک ملی به عمل امد بود هفته گذشته مجلس پذیرایی شایانی در منزل شخص رئیس بانک تشکیل عده مدعویون از خانمها واقایان که بالغ برسیصد نفر بود ایراد وسالونهای متعدد مملو نموده وبا وجه مطلوبی مرتب شده بود صدای سرودهای مهیج وطن پرستی ومخصوصا ابراز خصوصیات میزبان خاطر واردین را مسرور داشته وبه ویژه وضعیت مصاحبت ازادانه نسوان شاهد وحاکی از این بود که گویا  سیاه پوشی برای ...... ان طبقه ممتاز سالها است سپری شده وهمه با روحی بشاش به وجد این نهضت ستایش میکردند

پنج نفر از قاچاقچیان که مسلحانه مرتکب قاچاق وتیر اندازی در مقابل مامورین دولت شده در اثناء ان درگیرو.......دستگیر گردیده بودند به حکم قانون 2 اسفند به مکافات اعمال شنیع خود تیرباران شدند

5شنبه 14 اسفند

دیلم --- در اثر تشویقات اقای هور ست دیروز تجار در اداره حکومتی حاضر مبلغ شصت هزار ریال شرکت کشتی رانی تعهد نموده واقای کفیل حکومت جدیت دارد که از مبلغ مزبور اضافه شود  

شنبه 16 اسفند

بارندگی برای نواحی بوشهر این ایام بسیار اهمیت دارد وچند هفته بود که در بارندگی تاخیر حاصل شده بود ودیشب مفصلا باران باریده وموجب خشنودی رعایا گردید

امتحانات نهایی مدارسنقاط بنادر که جزء مناطق گرمسیریاست زودتر از نقاط دیگر شروع میشود به همین مناسبت برای شروع به امتحانات نهایی مدارس دو اقدام مقدماتی به عمل امده ودر جریان است یکی ان که امتحانات داخلی مدارس شروع گردیده ودر جریان است و دیگر انکه جلسه مقدماتی امتحانات نهایی تشکیل ومشغول تدارکات وتکمیل مقدمات نهایی هستند

17 اسفند 1شنبه

سابقا اطلاع داده بودیم که اخیرا تجار بنادر جنوب در نظر گرفته اند شرکتی  برای کشتی رانی در خلیج فارس  تشکیل نمایند اینک به قرار اطلاع واصله عده زیادی از تجار بنادر در شرکت مزبور داخل شده اند وتجاری که تا به حال در ان شرکت سهام خریداری نمودهاند به قرار ذیل میباشد   1- حاج رئیس التجار  1000000ریال  2- حاج محمد باقر 300000 ریال 3-مهدی تیمسار 800000 ریال3-گلشنی 30000 ریال  توکل 30000 ریال حاج رضا هفته 30000 ریال  کربلایی غلام 20000 ریال سید محمود عزیزی 10000 ریال مسیو ملکم 10000ریال های کی گلزار 10000 ریال جمشیدی 10000 ریال طباطبایی 5000 ریال حاج اسماعیل قنبری 5000 ریال حاج حسین  رضا  5000 ریال حاج خلیل دوانی5000 ریال عباس محمدیان 4000 ریال بعلاوه عده  دیگری از تجار هستند که مندرجا در شرکت مزبور اسم نویسی نموده وحاضر شدهاند که سهام شرکت مزبور نیز ابتیاع نمایند مقدمات تاسیس این شرکت فراهم وقریبا اساسنامه ان به ثبت خواهد رسید ومشغول کار میشوند

برای تکمیل شرکت کشتی رانی جلساتی علی متناوب در اداره حکومتی تشکیل وتا کنون عده زیادی از تجار با سهام مختلفه در شرکت مزبور وارد گردیده اند با جدیتی که برای انجام منظور از طرف حکمران به عمل میاید قطعا به زودی جمع اوری سرمایه که اصل مقدماتی است خاتمه وبرای خرید کشتی اقدام به عمل خواهد امد

روز دهم اسفند مجلس سربازگیری برای رسیدگی وختم دوسیه های سنه ماضیه به طور فوق العاده تشکگیل وپس از بازدید امور لازمه خاتمه پذیرد

رئیس بی سیم تهران برای رسیدگی به امور نصب بی سیم ساحلی امروز به بوشهر وارد گردید

شنبه 23 اسفند

برحسب معمول به احترام ومناسبت  شب  نهم ذیحجه لیله عرفه جمعیت کثیری از خانمها واقایان و ازدحام   داشتند خانمها واقایانم به اصول تمدن وطرز تجدد با مسرت خاطره با یکدیگر مصاحبه مینمودند

بوشهر 22اسفند ---به مناسبت تصادف روز 21جاری با عید غدیر مراسم سلام در اداره حکومتی در مقابل تمثال مقدس اعلیحضرت همایون شلهنشایی به عمل امد برحسب دعوتی که از طرف حکمران بنادر به عمل امده بود روسای ادارات ودوائر دولتی اعضاء اطاق تجارت وانجمن بلدی  با لباسهای رسمی در مراسم مزبور حضور یافتند

  تمام روزها مجالس خانوادگی بوشهر مناسبت نهضت مقدس بانوان که اکنون تمام بنادر جنوب ..... یافته است منعقد میباشد ....................مزبور برای اشنایی اقایان وخانم ها با کمال .... دوام سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشایی را خواستارند

2شنبه 25 اسفند

بعد از ظهر جمعه 15 جاری مسابقه فوتبال بین دسته فوتبالیست نظامیان بحریه انگلیس مامور مانور ناوی وتیم دبیرستان سعادت در میدان واقعه در خارج شهر به عمل امد یک گل در مقابل هیچ به نفع نظامیان تمام شد

روز 5شنبه 14 جاری گتری قماش که قسمت عمده ان پارچه ابریشمی بود به وسیله شهربانی در ساحل دریا یک فرسخی بوشهر مکشوف گردید موضوع تحت رسیدگی است

بوشهر 24 اسفند ---- به مناسبت مولود اعلیحضرت همایون شاهنشاهی جشن مجللی در دبیرستان سعادت منعقد وحکمران بنادر و روسای ادارات وتمام کارکنان معارف با خانم ها یشان در جشن مزبور دعوت داشته وقریب به ششصد نفر در این جشن حضور به هم رسانده بودند عملیات ورزش توسط دوشیزادگان وپسران برطبق برنامه انجام شد وسپس مراسم نهال کاری با تشریفات شایسته انجام ومجلس با فریاد وهلهله زنده باد همایون شاهنشاه پهلوی خاتمه یافت     

برگرفته از وبلاگ زرتشت دوانی

نوشته شده توسط علي خليجي در 20 |  لینک ثابت   •